VLD pleegt woordbreuk

Op 18 juni 2003

Vanavond, woensdag 18/06/2003, heeft de Mechelse VLD zich weer van haar beste kant laten zien en een eerder op papier gegeven woord definitief gebroken.

Nadat Burgemeester SOMERS enkele weken geleden zijn woord opzichtens zijn Mechelse kiezers brak en toch naar Brussel trok, doet zijn lokale VLD-afdeling die woordbreuktraditie alle eer aan en zegt zij openlijk zich niet te zullen houden aan eerdere overeenkomsten.

Voor de goede orde in deze als "soap" overkomende historie, toch nog even een kort overzichtje...:

Van in den beginne, bij het opstappen van SOMERS, hebben wij als N-VA gesteld dat wij een kandidaat van de VLD zouden steunen voor het waarnemend burgemeesterschap.

Het is slechts omdat de VLD aanvankelijk zelf geen klare wijn schonk omtrent de oplossing (1-ste schepen ANCIAUX of dan toch fractie-leider TIMMERMANS), dat één en ander als twijfelachtig gedrag kon overkomen.

Op het moment dat duidelijk werd dat het ANCIAUX zou worden, heeft de Mechelse N-VA zich onmiddellijk achter deze figuur geschaard, hoe moeilijk dat zulks voor ons ook lag (gelet op een niet zo ver verleden en een niet zo "mooie" overstap zijnerzijds, gekoppeld aan verwijten en niet nagekomen afspraken).

Omdat de VLD ons zelfs op dat moment nog steeds aan het lijntje wou houden en geen duidelijkheid wou verschaffen of zou worden ingegaan op nochtans al maanden geleden gemaakte -, in bijlage in copij bijgevoegde afspraken die klaar en helder waren (en die toen al gevolgd waren op momenten van spanning tussen hen en ons), hebben wij na een spoedvergadering van ons afdelingsbestuur verleden week maandag (09/06 ll.) beslist tot de alliantie-breuk met de VLD: afspraken zijn afspraken, en herhaaldelijke waarschuwingen en signalen onzerzijds werden steeds weer onbeantwoord gelaten of weggelachen, wat wij niet konden blijven tolereren.

Op dat moment liepen wij natuurlijk het risico dat de VLD ons deze schepenzetel alsnog niet zou gunnen, was hun aanbod m.b.t. het fractievoorzitterschap en enkele goedbetaalde vertegenwoordigingen in intercommunales als sneeuw voor de zon gesmolten en zou ons zelfs het MGW-voorzitterschap kunnen ontnomen worden...: een ruime meerderheid van ons afdelingsbestuur vond dit die maandag 09/06 ll. allemaal veel minder van belang en wilde kordaat een einde stellen aan de alliantie, gelet op het manco aan loyauteit vanwege de VLD.

Nadien zijn uiteraard VLD, maar ook coalitie-genoten CD&V en Agalev hiervan op de hoogte gebracht, met de melding dat wij slechts zouden deelnemen aan verdere meerderheidsgesprekken als wij nu voor goed en altijd zouden erkend worden als 4-de meerderheidspartner, waar elk van de onderhandelaars van de verschillende partijen is op ingegaan.

Het toekennen van de (waarnemende) schepenzetel volgde, en voor de ogen en oren van gans Vlaanderen kondigde VLD-voorzitter TIMMERMANS maandag 09/06 ll. en dinsdag 10/06 ll. aan dat de VLD er geen problemen mee had dat de N-VA deze schepenzetel kreeg.

Later kwam de VLD terug op haar woord, wilde men dat de N-VA stante pede zou terugkeren naar de `alliantie' (notabene zelfs zonder beloftes omtrent een schepenzetel) en vanavond heeft men definitief de deur gesloten.

De N-VA roept de andere meerderheidspartijen CD&V en AGALEV op kleur te bekennen: het kan toch niet dat zij er akkoord mee zouden gaan dat voor steun aan de meerderheid de hulp wordt ingeroepen van onafhankelijke raadsleden van het gehalte BACKX en JANSSENS, figuren waar men tot 2 weken geleden nog zwaar mee in de clinch lag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is