Voorkeursbehandeling voor 'Arbeid en Gezondheid'?

Op 20 november 2001

In de Mechelse lokale dienstencentra, krijgt het socialistische ziekenfonds "Arbeid en Gezondheid", een voorkeursbehandeling.

Het ziekenfonds heeft inderdaad in een aantal dienstencentra een vast spreekuur, terwijl men voor de andere ziekenfondsen ("de Volksmacht" (C.M.), "Edg. Pecher" (liberale mutualiteit), "Vlaams Neutraal Ziekenfonds", enz.) gewoon doorverwijst naar de adressen waarop deze ziekenfondsen gevestigd zijn.

Men moet ernstig blijven: ofwel krijgen ook deze ziekenfondsen een recht op een vast spreekuur in de Mechelse dienstencentra, ofwel (en beter) schaft men de voorkeursbehandeling die het socialistische ziekenfonds "Arbeid en Gezondheid" tot op heden geniet, gewoon af.

Ik hield er aan Uw aandacht hierop te vestigen en zal één en ander via onze OCMW-raadsleden bespreken met OCMW-voorzitter P. BACKX, maar ook met dhr. schepen van wijkzaken K. ANCIAUX (met het oog op de geplande opening van wijkhuizen volgend najaar (misschien te integreren in - of tesamen met de huidige OCMW-dientencentra)) en de schepen van welzijn en sociale vernieuwing, dhr. A.. SALMI.

Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van zuilgebonden dienstverlening niet strookt met mijn overtuiging dat de basis van goed bestuur een betrouwbare overheid moet zijn, hetwelk rechtszekerheid, openheid en democratische controle vereist, maar tegelijkertijd een volgehouden klant - en gebruiksvriendelijkheid zonder onderscheid.

De N-V.A. (Nieuw-Vlaamse alliantie) komt op voor het algemeen Vlaams belang, niet voor belangengroepen of zuilen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is