Anderstalige kinderen en jongeren leren spelend en creatief Nederlandse taalvaardigheden met het SNeL-project

Op 31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie, Onderwijs
SneL-project Mechelen

Naar jaarlijkse gewoonte vond afgelopen zomer in Mechelen het SNeL-project (Spelend Nederlands Leren) plaats. Dit is een project van de stad voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs die nieuw zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Vandaag sloot het SNeL-project af met een toonmoment (SNeL-festival) door de deelnemende tieners in het creatief jeugdcentrum Villa 32 aan de Hanswijkstraat.

Het SNeL-project heeft tot doel kinderen en jongeren (6-18 jaar) die niet volledig vertrouwd zijn met de Nederlandse taal, tijdens de zomervakantie de kans te geven om op een speelse manier meer Nederlandse taalvaardigheden aan te leren of gewoon het Nederlands te onderhouden.

“Het SNeL-project is niet bedoeld voor kinderen en jongeren die hier al langer verblijven en een taalachterstand hebben, maar wel als taalbad voor zij die maximum twee jaar in het Nederlandstalig onderwijs zitten. Nog een belangrijke voorwaarde is dat het Nederlands niet de thuistaal is. Op deze manier willen we de kinderen en jongeren taalvaardiger maken, zodat ze zich gemakkelijker kunnen behelpen en onze taal ook kunnen gebruiken in het dagdagelijkse leven. Dit zal hun integratie ongetwijfeld vergemakkelijken. Via de Thomas More-hogeschool werden studenten leraar secundair onderwijs bereid gevonden om als stage-opdracht ondersteuning te bieden bij het SNeL-project”, klinkt het bij schepen van Onderwijs, Diversiteit en Integratie, Marc Hendrickx.

Het project werd opgestart onder impuls van het Lokaal Overleg Platform en wordt sinds 2008 uitgevoerd door speelplein Weyneshof vzw (voor de 6-12 jarigen) en sinds 2013 door de Jeugddienst van de stad Mechelen (voor de 12-18 jarigen). Het project is erop gericht om anderstalige nieuwkomers ook in de zomer het contact met het Nederlands te laten behouden.

“Er wordt gewerkt binnen thema’s die nauw aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Door de input van de jongeren vanuit hun interesses centraal te plaatsen, wordt de betrokkenheid met het project vergroot. Op deze manier kunnen ze spelen en leren tegelijkertijd. Dit taalbad is interessant omdat enerzijds kinderen en jongeren de taal leren door ze effectief te gebruiken en anderzijds omdat ze meer kans maken om opgenomen te worden in onze maatschappij, aangezien ze dezelfde activiteiten doen, die ook hun Belgische leeftijdsgenoten uitoefenen”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

Ook dit jaar werd er samengewerkt met de vzw Notenboom, een organisatie die artistieke projecten verzorgt in het onderwijs en in het verenigingsleven. Hun activiteiten vertrekken vanuit de jongeren zelf om hen impulsen te geven en met focus op Nederlandse taalsimulatie zo actief theater, muziek en dans te laten beleven. 

Multicultureel toonmoment

Ter afronding van het SNeL-project 2018 gaven de deelnemende jongeren tijdens een toonmoment in de artistieke werkplek Villa 32 aan de Hanswijkstraat een multiculturele speelse impressie van hun leerervaringen. Het programma was een mix van muzikale/artistieke workshops en doe-activiteiten. Met dit project hoopt de stad dat de kinderen en jongeren in september makkelijker kunnen inpikken in het reguliere onderwijs en zo minder kans lopen om een achterstand te ontwikkelen door een communicatieprobleem.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is