Buddy’s begeleiden, motiveren en inspireren leerlingen met leerachterstand in Mechelen

Op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

De stad Mechelen start in de scholen, zowel basis- als secundair onderwijs, een ‘buddy’-project op. ‘Buddy’ staat voor naschoolse begeleiding voor meer kansen in het onderwijs. Kinderen en jongeren met een leerachterstand krijgen hulp van een vrijwillige naschoolse begeleid(st)er.

“De bedoeling is om extra in te zetten op de slaagkansen in het onderwijs. De nadruk ligt enerzijds op inhoudelijke begeleiding van huiswerk en anderzijds op het motiveren en inspireren van leerlingen. Een buddy moedigt het leerproces van kinderen en jongeren als het ware aan als supporter aan de zijlijn. De focus richt zich hierbij tot zelfvertrouwen, welbevinden en schoolmotivatie. Buddy’s beogen een vertrouwensfiguur te zijn, ook met aandacht voor samenwerking met ouders”, licht schepen van Onderwijs Marc Hendrickx toe.

Persoonlijke coach
Buddy’s zijn vrijwilligers die leerlingen bijstaan op school. Voor het basisonderwijs richt het project zich op de eerste graad en het zesde leerjaar, dit om de overstap van de lagere naar de middelbare school mee te begeleiden. Eén keer per week gedurende ongeveer een uur slaat de buddy een praatje, leest een boek voor, speelt een spelletje, maakt huiswerkoefeningen, oefent vaardigheden, … In het secundair onderwijs geeft de buddy (in de eerste graad) onder meer raad over een goede studiemethode, helpt bij het aanpakken van taken, een leerling zijn/haar agenda en een planning te maken. Hij/zij kan worden aanzien als een persoonlijke assistent, een coach, een soort grote broer of zus.

Ook ouders worden bij dit traject betrokken via een infomoment en een individueel contactmoment op school en aan huis. Indien gewenst, staan buddy’s ouders bij tijdens een oudercontact.

“Bij dit project staat het streven naar een verhoogde gekwalificeerde uitstroom in ons onderwijs voorop. Beslist ook het stimuleren en bevorderen van de Nederlandse taalkennis bij anderstalige nieuwkomers maakt een belangrijk onderdeel uit”, besluit schepen Marc Hendrickx.

Bron: www.radioreflex.be/2018/06/20/buddys-begeleiden-motiveren-en-inspireren-...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is