dossier 'RZOEZIE': Mechelse N-VA haalt slag thuis

Op 17 februari 2006

Het jeugdhuis 'RZOEZIE' heeft vandaag per e-post een oproep gelanceerd. Niet toevallig komt dit vandaag, daags na een onderhoud dat zij hadden met onze fractie (bij hun in het jeugdhuis, gisterenavond).

Wij hebben hen gisterenavond inderdaad niet alleen de wacht aangezegd, daarenboven hebben wij hen verteld dat het op onze vraag -en van niemand anders (!), integendeel- is dat de bestuursmeerderheid in Mechelen eindelijk een actieplan uitwerkte om stapsgewijs de leidinggevenden van 'RZOEZIE' op hun verantwoordelijkheid te wijzen.Aanstaande donderdag ligt immers ter gemeenteraad een voorstel neer dat voor een eerste keer sinds zéér lange tijd een fundamentele terugschroeving van de stedelijke subsidies inhoudt enerzijds, een stappenplan uitwerkt richting 01/2007 anderzijds.

Tevens hield de N-VA woord wat betreft het aankaarten van het dossier op het Vlaamse vlak: de Vlaamse gemeenschap verstrekt jaarlijks ettelijke tienduizenden EUR aan subsidies, zonder daadwerkelijke controle, welnu hier zal kortelings een eerste stringente opvolging tot stand worden gebracht (aangekaart via onze fractie in het Vlaams parlement). Ook de Europese subsidiëring zullen wij via ons Europees parlementslid in vraag doen stellen, minstens aan strikte voorwaarden doen onderwerpen.

De N-VA wil zeker geen stopzetting of decimering van de werking van 'RZOEZIE', doch wij willen wel dat de spelletjes die een aantal van hun leidinggevenden menen te moeten spelen met de subsidiesverstrekkende overheden snel stoppen. De erg gulle hand die hen wordt aangeboden dient niet om in te bijten, wel om ze te schudden !

Om onze standvastigheid terzake te bewijzen en om de mensen van 'RZOEZIE' onze inzichten desbetreffend bij te brengen, wilden wij hen dit persoonlijk overbrengen (gisterenavond). Dat wij als enige fractie in deze woelige periode dit gesprek aangingen bewijst naar ons aanvoelen dat wij het bij het rechte eind hebben, aan hen om te bewijzen dat ze de uitdaging op een gezonde manier willen aangaan...

Van: rzoezie [rzoezie [at] pandora.be]">mailto:rzoezie [at] pandora.be]
Verzonden: vrijdag 17 februari 2006 9:45
Aan: rzoezie
Onderwerp: VERSPREID BIJGAANDE OPROEP ZOVEEL MOGELIJK NAAR JOU CORRESPONDENTEN AUB !!!!!
OPROEP TOT OVERLEG IN CONFLICT STADSBESTUUR MECHELEN / RZOEZIE

Het Mechels stadsbestuur werkt momenteel aan plannen om de werking van Rzoezie vzw (www.rzoezie.be) verregaand af te bouwen en een aanzienlijk deel van de middelen te ontnemen. Een dergelijke afbouw van Rzoezie kan enkel als gevolg kan hebben dat de jongeren, waar het toch over gaat, minder bereikt zullen worden naar tewerkstelling, vrije tijd en hulpverlening toe. Rzoezie is voor meer dan 500 jongeren in Mechelen een thuis waar er op een integrale wijze samen gewerkt wordt aan positief burgerschap. De afbouw van de integrale benadering tav deze jongeren zonder een bewezen alternatief dat dezelfde resultaten oplevert, is nefast voor de toekomst van de jongeren en de samenleving.
Verschillende individuen en middenveldorganisaties hebben het besluit genomen om een elektronische petitieactie op te starten. Op die manier willen we het Mechelse stadbestuur vriendelijke maar dringend verzoeken om rond de tafel gaan zitten met de bestuurders van Rzoezie en via overleg uit deze impasse te geraken. Kif Kif roept dan ook zoveel mogelijk bewuste burgers op om deze petitie te ondertekenen en op die manier de dialoog te laten zegevieren.
De petitie is te vinden op : www.kifkif.be/petitie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is