Kerstin Hopf vervoegt de Mechelse gemeenteraadsfractie

Op 10 januari 2020, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Bij de start van 2020 neemt Europees Parlementslid en voormalig Minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontslag uit de gemeenteraad van de stad Mechelen.  Hij zal opgevolgd worden door Kertsin Hopf, een bekend gezicht in de Mechelse gemeenteraad.

“Sinds ik verkozen werd als Europees Parlementslid merkte ik al dat de combinatie met het lokale mandaat een uitdaging zou worden.  Ik heb het even de tijd gegeven, maar kan nu niet anders dan vaststellen dat mijn functie als voorzitter van de Commissie Begroting in het Europees Parlement al mijn tijd en energie vraagt. Ik ben fier dat ik heb kunnen meewerken aan de verdere uitbouw van de Mechelse N-VA-afdeling, en zal hen met veel plezier, met raad en daad blijven bijstaan, ” aldus Van Overtveldt.

Johan heeft sinds 2016, in aanloop naar de verkiezingen, mee zijn schouders gezet onder de vernieuwing en versterking van onze Mechelse afdeling.  Met resultaat, want er staat nu een stevige, gemotiveerde ploeg van ervaren mensen en nieuwe, jonge krachten.  We willen hem daarvoor bedanken.  We betreuren zijn vertrek, maar begrijpen zijn beslissing en wensen hem veel succes met de uitdagingen op Europees niveau.

Met het vertrek van Johan schuift een niet onbekend gezicht in bij de Mechelse N-VA fractie.
In 2018 werd voormalig gemeenteraadslid Kerstin Hopf eerste opvolger bij de verkiezingen.

Kerstin Hopf: "Na een jaar van op de zijlijn het huidig bestuur geobserveerd te hebben, lijkt het me dat er genoeg uitdaging is op gebied van lokale economie, mobiliteit en veiligheid. Dit zijn thema's waar ik op zal inzetten."

“Ik ben tevreden om een bekend gezicht te zien terugkeren. Kerstin kent het klappen van de zweep en zal haar kennende er meteen gedreven invliegen," besluit Marc Hendrickx,  fractieleider.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is