Mechelen bindt strijd aan tegen seksuele intimidatie

Op 16 december 2016

Mechelen wil komaf maken met (seksuele) intimidatie en meer inzetten op gendergelijkheid. De stad heeft daarvoor i.s.m. diverse partners een integraal actieplan uitgewerkt met tien krachtlijnen. Zowel vanuit preventie, politie, onderwijs, cultuur, jeugdwerk, inburgering en communicatie zullen acties volgen die seksueel geweld en intimidatie moeten terugdringen en gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen.

Vorig jaar registreerde politiezone Mechelen-Willebroek nog 42 meldingen van (seksuele) intimidatie. Ongetwijfeld ligt het echte cijfer hoger, maar niet iedereen doet aangifte. Hoe dan ook is elk geval er een te veel. Mechelen is zonder twijfel een diverse stad. We willen een warme en veilige context bieden voor elke Mechelaar, onafhankelijk van zijn of haar geslacht, geaardheid, cultuur, religie, opleiding, enz. Elke Mechelaar moet meewerken aan zo’n stad en een samenleving waarin geen plaats is voor discriminatie, intimidatie of geweld, ongeacht in welke vorm.

Vandaag ligt een integraal actieplan op tafel met tien krachtlijnen, tien projecten. Integraal, want de acties vertalen zich in het onderwijs, jeugdwerk, sensibilisering, onderzoek, handhaving, enz. Met die actieplan wil de stad niet enkel een statement, maar vooral een verschil maken voor de Mechelaars.

Verkennend onderzoek
We brengen beter in kaart in welke mate (seksuele) intimidatie voorkomt in Mechelen (vormen, locaties, betrokkenen, interventies omstaanders, …). Aan de hand van focusgroepen zullen aanbevelingen geformuleerd worden m.b.t. sensibilisering en aanpak van slachtoffers, omstaanders en plegers. Op die manier bekomt de stad input voor het ontwikkelen van een integraal en onderbouwd beleid. Hogeschool UC Leuven-Limburg zal het onderzoek uitvoeren onder leiding van dr. Anne Groenen. Onderzoekscel APART zal i.s.m. Thomas More Hogeschool mensen bevragen en de focusgroepen organiseren. Het onderzoek start in het voorjaar van 2017.

Sensibiliseringscampagne
Op basis van de resultaten van het onderzoek, lanceren we een campagne om zoveel mogelijk actoren bewust te maken van het thema: jongeren, jongerenwerkers, leerkrachten, elke Mechelaar, politie, parket, stadspersoneel, etc. We moeten voorkomen dat iemand überhaupt nog iemand anders wil intimideren. Dit proces begint van jongs af aan, op school, in jeugdbewegingen, in sportclubs, … De campagne zal gelanceerd worden wanneer het onderzoek is afgerond.

Een meldpunt
Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan als getuige of slachtoffer van intimidatie of (seksueel) geweld. We zetten in op een betere bekendheid van een laagdrempelig meldpunt, waar mensen snel na de feiten hun verhaal kunnen doen, gepast worden doorverwezen en hun rechten en plichten leren kennen. We onderzoeken hoe het netwerk van bestaande meldpunten (bv. 1712) kan ingebed worden en het meldpunt beter bekend kan gemaakt worden.

(...)

Lees het volledige bericht op www.radioreflex.be/2016/12/16/mechelen-bindt-strijd-aan-tegen-seksuele-i...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is