N-VA legt pakket van vragen en voorwaarden op tafel voor aanpak nieuwe Vesten!

Op 19 juli 2023

N-VA legt pakket van vragen en voorwaarden op tafel voor aanpak nieuwe Vesten

 

Met de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Regering voor de heraanleg van de Vesten is een eerste stap gezet in een definitieve herinrichting. “Tegelijk is er niets vastgelegd over hoe die definitieve heraanleg er moet uitzien, gelukkig.”
Maar voor N-VA Mechelen blijven nog te veel vragen onbeantwoord om zomaar van de tijdelijke herinrichting de definitieve te maken.

“De tijdelijke herinrichting heeft een grote verkeersdruk gecreëerd op de woonwijken grenzend aan de Vesten, de Mechelse dorpen en de ons omliggende buurgemeenten. In de studie die de stad liet uitvoeren is daar overigens niet eens naar gekeken.”

 

Daarnaast moet er gekeken worden naar de verbindingen van het openbaar vervoer. “Het kan niet zijn dat mensen vanuit de dorpen de stad niet meer in raken met het openbaar vervoer, tenzij ze een grote omweg en minstens 1 overstap moeten maken. De bereikbaarheid van onze dorpen blijft voor ons een groot aandachtspunt.”

Tot slot is de doorstroming voor de hulpdiensten op dit ogenblik nog onvoldoende in kaart gebracht. “Met de tangent als grote oplossing voor het bereiken van de zuidkant van Mechelen, zat men het afgelopen jaar met het probleem dat deze tunnel geregeld gesloten was wegens incidenten allerhande. Het kan niet zijn dat dit de dienstverlening van hulpdiensten aan de dorpen aan de zuidkant van Mechelen fnuikt.

 

Dat alles is de mening van de Mechelaar nog buiten beschouwing gelaten. Met de werken aan de Vesten achter de rug, zou het protest afnemen stelde het stadsbestuur. Echter duiken steeds meer problemen op en blijven mensen het tijdverlies van het eenrichtingsverkeer aankaarten.

Maar ook budgettair is er nog een bedenking. “Het is zo dat je als bestuur (regering of stad) geen budgetten van deze aard kan vastleggen voor een volgende beleidsploeg. Op dit ogenblik zijn er dus nog geen concrete budgetten voorzien. Daarvoor is het wachten op de volgende minister/ schepen en dus in de eerste plaats op de verkiezingen.

 

Uiteraard zijn we met N-VA Mechelen voor een leefbaardere stad. Maar dan wel voor iedereen, binnen en buiten de Vesten. We zetten de bespreking van dit dossier en de te nemen stappen graag op de volgende agenda van de gemeenteraad. Wij hebben veel vragen over de bereikbaarheid van de binnenstad en de bijhorende Vestenzijde. Graag zouden we bijkomende scenario’s onderzoeken. Ook dat zetten we opnieuw op de agenda.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is