Programma

“Mechelen heeft nood aan een centrumrechts beleid met realistische oplossingen”

De komende jaren zal de bevolking in Mechelen sterker toenemen dan elders in Vlaanderen. Niet zozeer met goedverdienende middenklassers, maar vooral door het hoge aantal geboortes, voornamelijk bij de allochtone bevolking. “Een centrumrechts beleid is nodig om de uitdagingen die daarmee gepaard gaan de baas te kunnen”, zegt lijsttrekker Freya Perdaens.

De komende 16 jaar komen er 9 400 inwoners bij in Mechelen. “In het jaar 2034 zijn we met 95 700”, weet Freya. “95 procent van die aangroei is natuurlijk: er zijn meer geboortes dan overlijdens, vooral dan bij de allochtone bevolking. Slechts 5 procent van de bevolkingsaangroei is te danken aan mensen die van en naar de stad verhuizen.”

Open ruimte onder druk

Een groeiende bevolking op een oppervlakte die niet groter wordt, maakt dat de open ruimte onder druk komt te staan. Ook huur- en koopwoningen worden schaarser, met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. “Betaalbaar wonen is een nobel doel”, vindt Freya, maar ze wijst erop dat de woningmarkt een private aangelegenheid is, met vraag en aanbod, waar politiek ingrijpen niet wenselijk en niet evident is.

Samenlevings- en veiligheidsproblemen

Ook de groeiende diversiteit in onze stad is een uitdaging die blijvende aandacht vraagt, zoals in alle Vlaamse steden. “Inburgering is het doel. Maar we zien op het terrein nog veel te veel feitelijke segregatie”, zegt Freya. “Concentratiescholen, schooluitval, gebrekkige kennis van het Nederlands, kansarmoede, werkloosheid, toegevingen op de gelijkheid tussen man en vrouw – dat vormt allemaal een basis voor samenlevings- en veiligheidsproblemen waardoor buurten niet meer mét elkaar maar naast elkaar leven.”

Hoge schulden

“Bovendien zal de hoge stadsschuld afbetaald moeten worden door alle Mechelaars. We hebben de broodnodige investeringen gedaan, maar de komende jaren zal de tering naar de nering gezet moeten worden”, waarschuwt Freya. “De schuld zal niet vanzelf verdwijnen. En zeker niet door te hopen dat alleen de goedverdienende middenklasse dit zal oplossen.”

Realistische oplossingen

Problemen moeten benoemd worden, en dat doet N-VA Mechelen. Bovendien formuleren we realistische oplossingen. Centrumrechts oplossingen.

1. Extra woongelegenheid komt erbij in de stad, niet in de open ruimte. Met andere woorden: inbreiding in plaats van uitbreiding.
2. Met sociale leningen en sociale koopwoningen mensen stimuleren om een eigen woonst te verwerven. Naast een job is dat de beste garantie tegen armoede.
3. Integratie via de Nederlandse taal, onderwijs en werk.
4. Neen aan segregatie: geen moslimschool, geen aparte zwemuren, geen aparte jeugdwerking, geen boerkini’s, geen handdruk weigeren, geen hoofddoek voor medewerkers van de stad die in contact staan met de burger.
5. Stadsschuld afbouwen zonder de belastingen te verhogen.

 

Mechelen heeft nood aan een centrumrechts beleid met realistische oplossingen. En de N-VA is in Mechelen de enige garantie op zo’n centrumrechts beleid.

Momenteel werken wij hard aan ons verkiezingsprogramma. Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

 

Freya Perdaens

Lijsttrekker