Beloofde inspraak en burgerparticipatie voorlopig een lege doos

Op 2 april 2019, over deze onderwerpen: Openbare ruimte

Beloofde inspraak en burgerparticipatie voorlopig een lege doos

Tijdens de voorbije gemeenteraad stonden er enkele punten op de agenda omtrent nieuwe straatnaamgeving in Mechelen. Voor een straat gelegen in de verkaveling aan de Hogeweg in Battel opteert het stadsbestuur voor de “Katelijne Janssensstraat”, verwijzend naar de “Mechelse heks”. Een gemiste kans.

Nog voor het Canvasprogramma “Meer vrouw op straat” werden er vorig jaar door de Battelse verenigingen (de wijkraad van Battel en Battel in Beeld) drie suggesties aan het stadsbestuur doorgegeven : Bessemstraat, Achterwets en Driewaterstraat. Stuk voor stuk namen die een duidelijke link hebben met Battel. Na het Canvasprogramma weerklonk de oproep om nieuwe straten te vernoemen naar vrouwen met een uniek levensverhaal of die een onmiskenbare prestatie hebben geleverd. 
Aan de stadsarchivaris werd gevraagd om een vrouwennaam voor te stellen die een duidelijke link heeft met Battel. Zijn voorstel was Maria Van Nijlen alias “Moeder Madeleine”, die een zekere weerklank heeft in de Battelse geschiedenis. Zij zamelde voor allerlei goede werken bij verschillende weldoeners veel geld in. Zo kocht ze in 1929 het Lindenhof in Battel om er een klooster in te richten. 
We steunen uiteraard de oproep van het programma om meer straatnamen te vernoemen naar vrouwen en kunnen ons zeker vinden in de goede suggestie van de stadsarchivaris. Maar toch kiest het stadsbestuur niet voor dit voorstel of de voorstellen van de Battelse wijkverenigingen, maar opteert ze voor de Katelijne Janssensstraat. De Mechelse heks die geen link met Battel heeft.

Wat mij het meeste stoort in dit verhaal is het totaal gebrek aan respect voor de inbreng van de Battelse wijkverenigingen en de suggestie van de stadsarchivaris. In het bestuursakkoord is duidelijk opgenomen dat buurtcomités actiever bij het beleid zullen worden betrokken en burgerparticipatie zal worden gestimuleerd. We zijn nog maar 3 maanden ver en deze ambitie lijkt vooralsnog een lege doos. Ik vroeg tijdens de gemeenteraad om het punt te verdagen vermits we tot 30 april de tijd hebben om met een voorstel te komen, maar de meerderheid besliste jammer genoeg hier niet op in te gaan.

Anne Delvoye, gemeenteraadslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is