Corona voorlopig slechts beperkte impact op armoede Mechelen

Op 21 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Uit een vraag die onze fractieleider Marc HENDRICKX onder het motto “meten is weten” stelde aan de OCMW-voorzitster, blijkt dat er n.a.v. de Corona-pandemie (gelukkig) geen al te grote toestroom van kwetsbare Mechelaars naar het OCMW valt vast te stellen.  Er zouden de afgelopen maanden “maar” 5 % leefloners zijn bijgekomen (van 1163 naar 1226).

De verwachting bij armoede- en arbeidsmarktexperten is wel dat dit aantal nog verder zal stijgen en dat dit voornamelijk zal samenhangen met de afloop of afbouw van de bovenlokale economische steunmaatregelen (waarvan de belangrijkste, het systeem van de tijdelijke werkloosheid, afloopt op 31 december a.s.).

Dat deze toename voorlopig relatief beperkt is, is uiteraard een goede zaak en hangt dus vooral en grotendeels samen met de maatregelen van de hogere overheden (niet in het minst de Vlaamse), al zullen we dit met onze N-VA-mandatarissen op lokaal vlak zeker verder nauwgezet in het oog houden.

Meer info:
https://rtv.be/artikels/5-meer-leefloners-mechelen-door-corona-a88156

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is