Huurders weigeren minder vaak aangeboden sociale woning

Op 5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Wonen

In 2016 weigerde een op de tien een aangeboden sociale woning. Twee jaar eerder was dat nog een op de zes. “Een zeer positief gevolg van de strengere regelgeving”, zegt N-VA-parlementslid Marc Hendrickx.

Kandidaat-huurders voor een sociale woning mogen één keer zonder gegronde reden een aangeboden woning weigeren. Na een tweede weigering worden ze van de wachtlijst geschrapt. Burgers die recht hebben op een huurpremie mogen niet weigeren zonder gegronde reden of ze verliezen hun huurpremie.

Huurders weigeren minder vaak aangeboden sociale woning
“In 2014 hadden 18.048 kandidaten van de 120.504 reeds één weigering staan”, zegt N-VA-parlementslid Marc Hendrickx, die de cijfers vroeg aan minister van Wonen Liesbeth Homans. “In 2016 steeg het aantal kandidaten naar 137.177, maar waren er maar 14.099 met een weigering. Een opvallende daling. Tegelijkertijd steeg ook het aantal toegewezen woningen van 10.665 in 2014 naar 11.343 in 2016.”

Investeringen
Volgens Marc Hendrickx is de daling deels te verklaren door de investeringen in de sociale woningbouw. Daardoor is de kwaliteit sterk verbeterd. “Maar ook de strengere regelgeving, zoals het schrappen van de huurpremie, heeft effect. Sinds lokale huisvestingsmaatschappijen de mensen beter opvolgen en waarschuwen voor de gevolgen van een weigering is de daling significant. Met 140.000 wachtenden moeten sociale woningen gaan naar wie er écht nood aan heeft. Een kandidaat mag kritisch zijn, maar niet kieskeurig.”

Jaarlijks worden nog 2.000 kandidaten van de wachtlijst geschrapt omdat ze tweemaal een woning zonder reden weigeren.

Bron: www.gva.be/cnt/dmf20171004_03113779/huurders-weigeren-minder-vaak-aangeb...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is