Minister Homans geeft extra financiële middelen aan Woonpunt Mechelen

Op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Wonen
Liesbeth Homans

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans geeft nog dit jaar 10 miljoen euro extra om socialehuisvestingsmaatschappijen die sterk investeren in de bouw en renovatie van sociale woningen financieel te ondersteunen. Woonpunt Mechelen ontvangt daarvan 566.364 euro. 

“Deze eenmalige bijkomende subsidie dient er in de eerste plaats toe om de inspanningen die de socialehuisvestingsmaatschappijen leveren voor de bouw van nieuwe woningen en de grondige renovatie van bestaande woningen te honoreren en de financiële haalbaarheid van hun investeringen te verbeteren”, aldus minister Homans.

Recordinvesteringen in socialewoningbouw
Er wordt fors geïnvesteerd in de socialewoonsector. Sinds 2014 werden er middelen uitgetrokken voor ongeveer 13.000 extra nieuwbouwwoningen en 19.000 renovaties in Vlaanderen. In 2017 gaat het tot nu toe over een bedrag van meer dan 778 miljoen euro. Dat is goed voor de bouw en renovatie van 7.423 sociale woningen.  Ook voor 2018 is er opnieuw een ongezien hoog bedrag van 825 miljoen euro voorhanden om te investeren in sociale woningbouw. 

Bijkomende financiële ondersteuning van de socialehuisvestingsmaatschappijen
De grote investeringen in de socialewoningbouw betekenen voor de socialehuisvestingsmaatschappijen heel wat extra werk. Vaak gaat bij renovatie ook een belangrijke vermindering van hun huurinkomsten gepaard omdat de woningen tijdens de verbouwingen niet verhuurd kunnen worden.  De subsidie van 10 miljoen euro moet deze kosten compenseren. 

“Deze extra middelen worden verdeeld onder de verschillende socialehuisvestingsmaatschappijen, op basis van de investeringen die ze hebben gedaan in de periode 2014-2016. Voor Woonpunt Mechelen betekent dat concreet dat ze een extra subsidie van 566.000 euro ontvangen”, besluit minister Homans. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is