Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Mechelen

Op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Openbare ruimte
Marc Hendrickx

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Mechelen. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in onze gemeente. “Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en dat is goed nieuws voor projecten die al lang op zich lieten wachten”, zegt Marc Hendrickx. “De N-VA is al lang vragende partij om het kruispunt van de N16 aan de Keerdoksite aan te pakken. Nu is er eindelijk een concreet perspectief.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zorgt voor recordinvesteringen in fietsinfrastructuur, waterwegen, openbaar vervoer én weginfrastructuur. Er kan zo volop werk gemaakt worden van vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers. 

“Onze regio heeft nood aan deze nieuwe investeringen in infrastructuur”, zegt Marc Hendrickx van N-VA Mechelen. “We willen het aantal verkeersdoden terugdringen en de economische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede wegen voor iedereen. Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Mitiska en het onderhoud van de flyover aan Technopolis kan dat. Het loonde die dossiers aan te kaarten in Brussel.” 

De planning van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, een dienst van minister Weyts, is één lange lijst van belangrijke investeringen in de toekomst van Vlaanderen. Ook voor Mechelen zit er goed nieuws in: 

1) Aanpassing kruispunt met N16
2) Ontsluiting bedrijventerrein Mitiksa
3) Structureel onderhoud flyover N1 en rotonde Technopolis

“Dit is belangrijk voor Mechelen”, stelt Hendrickx tevreden vast. “Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken. In totaal wordt 21 650 000 euro geïnvesteerd. We zijn blij dat Vlaanderen meer gaat werken aan de weg.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is