Vrijbroekpark wordt 17 hectare groter

Op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte

Het Vrijbroekpark breidt uit met 17 hectare. In de zomermaanden worden er wandelpaden in het nieuwe, en voorlopig drassig, gebied aangelegd. In een latere fase komt er nog eens 6,3 hectare bij. “De druk op het Vrijbroekpark park neemt steeds toe waardoor het noodzakelijk is om meer ruimte te voorzien”, aldus gedeputeerde voor provinciale groen- en recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA).

Op zaterdag maakten zo’n 70 deelnemers van de ‘Pioniers van de nieuwe wildernis’-wandeling kennis met het nieuwe stuk Vrijbroekpark. Via tien avontuurlijke bruggen baanden ze zich een weg door wat nu nog een wildernis is, maar binnenkort een volwaardig stuk park wordt. “De wandelpaden in dit gebied worden aangelegd in de zomer”, zegt directeur Groendomeinen Mechelen Lieve Stoops. “Het is een nat gebied wat verklaart waarom de werken nog niet bezig zijn. Het is nodig om een voldoende stevige ‘koffer’ te voorzien waarop de afwerkende laag wordt aangebracht. Ook zal een gedeelte aangelegd worden als een vlonderpad in de zeer natte zone en worden er twee bruggen voorzien. In een tweede fase komen er in de zone van de hotelruïne nog kleinere paden om die zone op een veilige wijze te ontsluiten. Op dit ogenblik is dat nog niet haalbaar, we hopen dat het in 2019 wel zo ver is”, zegt Stoops.

Met het wandelpad zal er 17 hectare extra parkgebied toegankelijk worden: een afwisseling van open landschap en bos. In de tweede fase komt daar nog eens 6,3 ha bij. “Op mooie dagen, waarbij elke centimeter gras van het park in gebruik was, geven dit duidelijk weer. Met de uitbreiding wenst de provincie Antwerpen in te spelen op de nood aan ruimte om te wandelen, sporten, spelen, recreëren”, legt De Haes uit.

Lappendeken
“Zowel op het gewestplan als in het masterplan is voorzien dat het park helemaal tot aan de Uilmolenweg zal reiken. Dit zal gefaseerd verlopen zoals dit steeds geval is bij provinciale domeinen. Wanneer er een opportuniteit is verwerven we een deel bij. Op dit ogenblik is het nog een beetje een lappendeken in de nieuwe zone dat geleidelijk aan wordt opgevuld.”

Het parkgebied is na de uitbreiding zo’n 67,3 hectare groot. “Op 27 mei organiseren we nog een burendag en zullen we net als zaterdag het nieuwe gebied openstellen. Op termijn zal deze zone dus helemaal opgenomen worden in de werking van het park. Het is een uitgelezen locatie voor onze natuur-educatieve werking waarbij we jaarlijks een 10.000 leerlingen mogen onthalen. En natuurlijk ook voor elke bezoeker die zijn vrije tijd wil doorbrengen in een mooie groene omgeving.”

Bron: www.hln.be/regio/mechelen/vrijbroekpark-wordt-17-hectare-groter~afcd04b0/

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is