Jeugd

Met bijna een derde van de Mechelse bevolking, vormen de jongeren een erg grote en belangrijke groep. Het is een groep vol potentieel, wiens participatie kan maken dat zij na hun studies ook in Mechelen blijven wonen.

Dat jongeren een groot deel uitmaken van de Mechelse bevolking moet weergegeven worden in meer dan cijfers. Ook het beleid moet dit uitstralen. Naast participatie voorzien wij daarom ruimte voor de ontwikkeling van jongeren. Vrije tijdsbesteding in de ruime zin van het woord is essentieel om tegemoet te komen aan deze jonge Maneblussers. Voldoende ruimte voor activiteiten, jeugdverenigingen, spel en plezier; maar daarnaast ook projecten om zich in vast te bijten en de mogelijkheid om zonder teveel papierwerk bij te dragen aan het beleid.

Concreet:

  • Projecten als de jeugdraad en kindergemeenteraad dragen bij aan de participatiemogelijkheden van jonge Mechelaars. De werking van deze adviesraden moet daarom gewaarborgd blijven.
  • Speelplaatsen en scholen kunnen ingezet worden tijdens vakantieperiodes voor studenten, spelende kinderen of verenigingen.
  • Jongeren moeten de kans krijgen fuiven te organiseren zonder deel uit te maken van een grote organisatie. Daarom zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit in de binnenstad uit te werken.
  • Een proportioneel optreden van politie is essentieel. Waar een harde aanpak van vandalisme en drugsproblematiek nodig zijn, moet dialoog centraal staan bij kleine overlastproblemen.
  • Wij pleiten voor een kwaliteitsvolle (energiezuinig, brandveilig,…) uitbouw van jeugdlokalen en biedt logistieke ondersteuning bij een aantal activiteiten.
  • Het stadsbestuur neemt initiatieven om kinderen, ongeacht hun afkomst, te laten kennismaken met het volledige gamma aan jeugd- en sportverenigingen.
  • Mechelen ondersteunt monitorenvorming om tieners te begeleiden.

Meer weten?

Jong N-VA Mechelen heeft sinds 2014 een heleboel standpunten opgebouwd. Contacteer mechelen [at] jongnva.be om meer te weten of klik verder naar hun webstek

Nieuws over dit onderwerp

Nieuws uit AGB SAM: 1 december 2021

  Op 1 december vergaderde de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (in het kort: AGB SAM). Als zetelend lid voor N-VA houd ik de vinger aan de pols wat betreft de …

Een commissie voor de galerij

De stad lanceerde maandagnamiddag een herstartplan voor Mechelen. Waar het niet mogelijk was het voor de algemene raadscommissie te bezorgen aan de raadsleden, werd het wel in de namiddag al naar de …