Huis Cadix krijgt opnieuw een sociale bestemming

Op 29 oktober 2020, over deze onderwerpen: Erfgoed, Wonen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 594.821,43 euro toe voor de restauratie van Huis Cadix in Mechelen. “Het beschermde huis Cadix wordt samen met twee aanpalende panden die in een beschermd stadsgezicht liggen, volledig opgeknapt en herbestemd. Huis Cadix heeft van oudsher een sociale functie, het werd in de 18de eeuw gebruikt voor volksonderwijs en voor medische activiteiten (verpleging), en recent kregen vluchtelingen er onderdak. Ik ben dan ook heel blij dat dit monument gerestaureerd wordt en dat de site een nieuwe toekomst tegemoet gaat als sociaal project. De panden worden herbestemd tot woongelegenheden, een woonhuis voor 20 personen met een beperking en een kinderkribbe”, zegt minister Diependaele.

Het monument wordt in zijn glorie hersteld, gevels worden gereinigd, geverfd en gekaleid. De zijgevel aan het St-Janskerkhof wordt gekaleid zoals die vroeger was. De natuurleien daken worden vernieuwd met hetzelfde materiaal. In het beschermd monument Cadix worden de houten ramen hersteld (plus plaatsing voorzetramen aan de binnenzijde) of opnieuw gemaakt naar oud model waar deze in te slechte staat zijn. De waardevolle interieurelementen, zoals de rococotrap, de 18de-eeuwse paneeldeuren en stucplafonds worden gerestaureerd.

“De panden worden herbestemd tot woongelegenheden, een woonhuis voor 20 personen met een beperking en een kinderkribbe”, weet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Deze nieuwe functie zoekt aansluiting bij het sociale aspect dat het klooster in het verleden steeds ingevuld heeft.”

Wist je dat?

Het pand heeft van oudsher altijd een sociale functie gekend. Het gebouw dateert van de vijftiende eeuw, en was in handen van de families Huens en Henri Diu. De hoogdagen van het pand lagen in de achttiende eeuw, toen salons en binnenkoer in regencestijl gerealiseerd werden.

Vanaf 1835 (tot 2010) hadden de Zusters van Liefde, actief op het vlak van volksonderwijs en verpleging, er een klooster. De laatste jaren vingen ze er vluchtelingen op. Vanaf 2010 was het de hoofdzetel van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).
Huis Cadix werd in 1985 beschermd als monument omwille van de historische waarde. In 1995 werden de Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten beschermd als stadsgezicht.

Meer te lezen via GVA en HLN.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is