Erfgoed

Mechelen was ooit de fiere hoofdstad van de Nederlanden. Vandaag kunnen we opnieuw een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen door de ontwikkeling van een duurzaam stedelijk beleid. We koppelen een visie op lange termijn aan een evenwichtige ontwikkeling van wonen, leven en werken in de stad.

De aantrekkingskracht van Mechelen willen we versterken door het uitspelen van haar troeven. Onze historische bekendheid als oude hoofdstad van de Nederlanden is een belangrijke troef. Mechelen is centraal gelegen in de Vlaamse Ruit en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Ons cultureel erfgoed en patrimonium zijn van een hoog niveau.

 

Concreet:

  • N-VA hecht belang aan het behoud van het Vlaams karakter van Mechelen bv. Door het stimuleren van Vlaamse benamingen voor winkels en horeca.
  • We investeren in ons materieel en immaterieel erfgoed. Mechelen organiseert initiatieven voor het behoud van onze typische volkscultuur: het Mechels dialect, herwaardering van de Mechelse reuzen, de traditie van het Mechels kantklossen, het bespelen van de beiaard enz.
  • We nemen een nieuwe uitgave van de Mechelse bloemen- en groentenstoet onder de loep.

Nieuws over dit onderwerp

Restauratie van onze Mechelse kunstschatten

Negen barokke schilderijen in de begijnhofkerk Sint-Alexius en -Catharina van het Groot Begijnhof worden gerestaureerd. Het Groot Begijnhof is sinds 1938 beschermd omwille van haar archeologische, …