Mechelse N-VA bedankt voor Fietsenstalling op Grote Markt!

Op 21 januari 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed, Openbare ruimte

Het stadsbestuur gaf aan plannen te hebben om van de Grote Markt een permanente fietsenstalling te maken. N-VA-Mechelen ziet dit niet zitten. en wel om enkele goede redenen:

Fractieleider Marc HENDRICKX stelt het als volgt:  “Wat is ons historisch erfgoed nog waard als zelfs de Grote Markt van de stad een fietsenparking wordt? Geparkeerde auto’s verdwijnen (gelukkig maar) ondergronds, nu is het dan toch ook eindelijk de beurt aan de fietsen?  Of dienen die toch alleen maar om zich te verplaatsen, of om achtergelaten te worden op alle mogelijke plaatsen?

We stellen vast dat wandelen door de stad meer naast dan op het voetpad gebeurt, omdat die bezet zijn door fietsen allerhande.  En is de al Corona-gewijs zwaar getroffen horeca hiermee gebaat, laat staan geraadpleegd?”

N-VA-Mechelen wil niet zomaar iets afschieten, doch ook inzetten op het verantwoordelijkheidsbeginsel: iedereen die iets bezit, is daar zelf verantwoordelijk voor..

Maar voor fietsers is een volwassen – en gedragen alternatief dringend nodig, nl. ondergrondse of bovengrondse verplichte stallingen. Een gedeelte van de parkings onder de Grote Markt, de Blauwhondstraat, … of waarom niet in de dagelijks talrijkere lege winkelruimten in onze winkelstraten of in de Vlietenkelder?

Gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya PERDAENS vult aan: “Heeft er echt nog niemand van de Stadslijsters gedacht aan de Centerparking in de Blauwhondstraat, die er grotendeels ongebruikt en verlaten bijligt? Met wat creativiteit zijn zonder de minste twijfel ook privé-investeerders te overtuigen. Of wat met het voorstel dat ons gemeenteraadslid Anne DELVOYE destijds deed, om de fietsparking van het stadspersoneel in de Zeeridder in het weekeinde en op feestdagen open te stellen voor het publiek? En haar voorstel tot een specifieke behandeling van “kort-fietsers”, die overal dicht zouden moeten kunnen parkeren, én “lang-fietsers”, die hun fiets voor uren kunnen missen dus echt wel niet de straten moeten volzetten tijdens hun lange bezoek aan de binnenstad?”

Ondervoorzitter Arnout GEYS, zelf een fervent fietser, verwoordt het verder: “Wij willen in Mechelen niet alleen inzetten op de toekomst, maar ook de schoonheid van het verleden maximaal laten zien. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, laat ons streven naar een “win-win-situatie”.  Een duidelijk onderscheid tussen de pracht en de praal van de voormalige hoofdstad der Nederlanden moet ons doen besluiten het moderne staal der fietsen, hoewel erg welkom, wel uit beeld te stallen!  Maar met op termijn ook oplaadpunten voor de elektrische fietsen, te promoten in combinatie met hun beveiligde - en overdekte stalling.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is