Mechelen binnenkort nog schoner door nieuw vuilnisbakkenplan

Op 5 oktober 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte

Het bestaande vuilnisbakkenplan is organisch gegroeid doorheen de jaren. Intussen is de stad op sommige plaatsen grondig gewijzigd, is er heel wat nieuw/vernieuwd  openbaar domein en is het gebruik van het openbaar domein ook gewijzigd. Om de netheid in Mechelen verder te verbeteren en zwerfvuil zoveel mogelijk te vermijden, drong een nieuw vuilnisbakkenplan zich op. Gemeenteraadslid Rita Van den Bossche vroeg dit plan in september op via een schriftelijke vraag buiten de gemeenteraad.  

Samenwerking met Mooimakers
Vooraleer men het nieuw vuilnisbakkenplan kon bepalen, werd de bestaande vuilnisbakkeninventaris terug op punt gezet. Alle vuilnisbakken werden gefotografeerd zodat er van elke vuilnisbak voldoende omgevingsinformatie digitaal beschikbaar is.
 
Parallel met bovenstaande voorbereidende acties werd er een samenwerking in de vorm van een coachingtraject, opgezet met Mooimakers (OVAM). De ervaringen van OVAM met vergelijkbare projecten kunnen inspirerend werken. Mooimakers begeleidt Mechelen dus in het verder aanscherpen van het vuilnisbakkenplan. Samen met Mooimakers werden 2 thematische clusters op de agenda gezet: ‘herschikken van vuilnisbakken’ en ‘herbekijken type vuilnisbak’. Vandaag willen we het over een nieuw type vuilnisbak hebben en doen we een beroep op het publiek.

Nieuwe vuilnisbakken in 2019
Een aantal vuilnisbakken zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Een groot deel van de vuilnisbakken is 8 jaar oud en wordt dagelijks geledigd. De vuilnisbakken in het centrum (winkeldriehoek) worden zelfs tot driemaal per dag geledigd. De levensduur van een vuilnisbak wordt geraamd op 5 jaar.
 
Bovendien hebben de huidige vuilnisbakken een aantal nadelen. Door de stijgende gebruikersdruk op het openbaar domein is de capaciteit van de bestaande vuilnisbakken te klein geworden. Hierdoor moet de ledigingsfrequentie steeds verder opgedreven worden. Om de efficiëntie verder te verhogen, is het aangewezen om over te stappen op een type vuilnisbak met een groter volume.

Marktverkenning met publieke jury
In heel Mechelen is het wenselijk om hetzelfde type vuilnisbak te kiezen en om over te schakelen naar een model met grotere capaciteit. Om te garanderen dat er een model wordt geselecteerd dat voldoet aan de beeldkwaliteitseisen van stad Mechelen, werden in overleg met de Afdeling Projecten en Planning – Publieke ruimte de criteria bepaald waaraan de nieuwe vuilnisbak moet voldoen.
                                   
Vandaag start een verkennend vooronderzoek. Hiermee wil men zien wat er op de markt bestaat aan vuilnisbakken. Ondertussen zijn er al zo’n 6 à 7 firma’s geïnteresseerd om mee te werken aan deze marktverkenning. Aan de firma’s werd ook gevraagd om de mogelijkheden van slimme toepassingen (bv. op afstand aangeven wanneer vuilnisbak vol zit) te voorzien, nu of in een latere fase.
 
Er worden twee proefopstellingen voorzien in het centrum: één op de Haverwerf en één op het Kardinaal Mercierplein. Er komt een bevraging van zowel inwoners en passanten als van een jury (samengesteld met personeel uit verschillende diensten) en de ledigers van de vuilnisbakken. Via de webstek van de stad Mechelen zal men kunnen stemmen op de vuilnisbak waar zijn/haar voorkeur naartoe gaat.
 
De feedback van de burgers en experten wordt allemaal verzameld en zal de basis vormen voor een nieuw bestek begin 2019. Of de nieuwe vuilnisbakken er werkelijk komen, welk type dit zal worden en hoeveel middelen ervoor vrijgegeven worden, hangt echter volledig af van de beslissingen van het volgend stadsbestuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is