Mechelen zet zich schrap tegen eenzaamheid

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
eenzaamheid

De gemeenteraad schaarde zich dinsdagavond unaniem achter het agendapunt van N-VA-gemeenteraadslid Anne Delvoye. Delvoye pleitte voor de uitwerking van een meldpunt en een actieplan eenzaamheid. 

"21 procent van de Vlaamse jongeren voelt zich vaak tot altijd eenzaam, 25 procent van de werkende bevolking heeft sterke tot eerder sterke gevoelens van sociale eenzaamheid en 30 procent van de ouderen vindt het moeilijk om over eenzaamheid te praten. We mogen ervan uitgaan dat Mechelen niet gespaard blijft van dit fenomeen”, aldus Delvoye. 

Hoe zit dat in Mechelen? 

"De acties die sociale cohesie, buurtwerking, wijkwerking en het verenigingsleven in de hand werken, bewijzen zeker en vast goede diensten. Wat onder meer de sociale werkers hier in Mechelen doen, is echt lovenswaardig. Maar toch glippen er nog mensen door de mazen van het net", weet Delvoye.

Wat doen we eraan? 

Een eerste werkpunt is om eenzaamheid en sociaal isolement uit de taboesfeer te halen. Een meldpunt kan een eerste stap zijn om enerzijds het probleem bespreekbaar te maken en anderzijds de situatie in Mechelen beter in kaart te brengen. Zo kunnen tijdens de volgende beleidsperiode de nodige acties genomen worden om eenzamen beter op te volgen.

“De drempel om melding te maken, kan verlaagd worden door het meldpunt in de kijker te zetten via de kanalen die de stad gebruikt, zoals Facebook, Twitter, het magazine, en flyers”, besluit Delvoye. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is