Snelheidsverlagingen op zuidelijke ring rond Mechelen en Koningin Astridlaan

Op 23 juli 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Veiligheid

Op de zuidelijke ring R12 in Mechelen wordt de snelheid verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Op de ventwegen van de Koningin Astridlaan komt er dan weer een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u.

Op de zuidelijke, Mechelse ring R12 zullen een aantal snelheidswijzigingen plaatsvinden. De snelheid zal er worden verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. De zuidelijke ring behelst het gedeelte tussen de Keizerstraat en de Battelsesteenweg. Concreet gaat het om de gewestwegen Zandpoortvest, Raghenoplein, Schuttersvest, Van Benedenlaan en Koningin Astridlaan en de gemeenteweg Hendrik Speecqvest.

“De belangrijkste reden om deze snelheidsverlaging in te voeren, is uiteraard om de veiligheid te verhogen. Momenteel mag er overigens op het gedeelte van de Keizerstraat tot de Leuvensesteenweg slechts 50 km/u gereden, waardoor deze aanpassing zal bijdragen tot enige uniformiteit”, legt waarnemend burgemeester Marc Hendrickx uit. “De Stad Mechelen was al enige tijd vragende partij om deze aanpassing door te voeren. Gezien de ring overwegend uit gewestwegen bestaat, hadden we echter fiat nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We zijn dan ook verheugd dat zij zijn meegegaan in dit verhaal.”

Er komt signalisatie om aan te tonen dat de snelheid verlaagd wordt. “Strikt genomen hoeft dat eigenlijk niet, gezien deze wegen gelegen zijn in de bebouwde kom. Maar omdat er op de ring van Mechelen al jaren 70 km/u wordt gereden, achten we het wenselijk om deze wijziging toch duidelijk te maken. We opteren dan ook voor signalisatie a.d.h.v. tijdelijke signalisatieborden (gewijzigde verkeerssituatie) en thermoplasten op de rijstroken”, geeft waarnemend burgemeester Hendrickx aan.

Op de ventwegen van de Koningin Astridlaan komt er een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u, zowel intra als extra muros. “Deze snelheidsaanpassing moet dienen als milderende maatregel, vanwege de ontsluiting met het ‘Komet’-project”, vertelt waarnemend burgemeester Hendrickx.

De snelheidsaanpassingen worden ingevoerd vanaf het moment dat deze formeel zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van begin september.

Bron: www.radioreflex.be/2018/07/23/snelheidsverlagingen-op-zuidelijke-ring-r1...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is