Persbericht : Stad creëert onnodig verwarring en onveilige verkeerssituatie

Op 16 oktober 2019, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Veiligheid

De stad Mechelen ving de werken om van de binnenstad een fietszone te maken reeds maandag aan.
Dit terwijl de gemeenteraad pas komende maandag een beslissing neemt over het reglement voor die zone.

“Een opmerkelijk staaltje creatief omspringen met de regelgeving bij het Mechels stadsbestuur,” meent gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA). “Niet alleen toont het stadsbestuur nog maar eens dat de mening en inspraak van de gemeenteraadsleden niet nuttig/ nodig of gewenst is, maar ook het soepel omspringen met de verkeerswetgeving fronst bij ons de wenkbrauwen.” Perdaens verwijst daarmee naar de werken die de stadsdiensten deze week aanvingen.

De markeringen die deze week aangebracht worden, zouden pas gelden vanaf 26 oktober. Toch zijn ze nu al aangebracht. “Bij verkeersborden zien we dit wel eens voorvallen. Niet geldende verkeersborden moeten echter afgedekt worden. Hoe wilt de stad duidelijk maken dat deze straatmarkeringen nog niet gelden? Daar een vuilniszak over trekken, er een boodschap bijschrijven? Of laat de stad de verwarring en onveiligheid voor de komende twee weken welig tieren? Eventuele overtredingen in de “schemerzone” tot aan de gemeenteraadsstemming die voor de politierechter komen kunnen overigens haast niet anders dan tot vrijspraak leiden,” vult fractieleider Marc Hendrickx (N-VA) aan.

N-VA Mechelen overweegt stappen te zetten om te laten onderzoeken of de juiste volgorde gevolgd werd in het komen tot een fietszone en het uitvoeren van de besluiten. “Het is niet de fietszone zelf die het probleem is. Maar de manier waarop ertoe gekomen werd is twijfelachtig en zorgt voor onnodige verwarring,” aldus Hendrickx (N-VA).  “In maart van dit jaar kaartten we op de gemeenteraad aan dat men borden (niet afgedekt) plaatste in Nekkerspoel voor de gemeenteraad een beslissing nam.

Toenmalig burgemeester Somers erkende dat hier niet de correcte volgorde gevolgd werd. Het zal nu minister Somers zijn die indien er fouten gemaakt werden, hiertegen zal moeten optreden,” besluit Perdaens.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is