Diversiteit

De wereld in Mechelen
Mechelen is een smeltkroes van diversiteit op alle vlakken. En doorheen die mengelmoes van culturen, geaardheden, leeftijden en huidskleuren, is er een constante rode draad; respect voor elkaar.
Diversiteit maakt Mechelen tot de sterke hedendaagse stad die ze is. En voor het stimuleren van die diversiteit moet er ruimte zijn binnen het stadsbeleid.

Mechelen in de wereld
Door de mengelmoes die Mechelen is, is ze ook een ideale kweekvijver voor nieuwe initiatieven en moderne projecten. Daarnaast is Mechelen vaak trendsetter voor wat betreft ‘stedelijk beleid’. Denk maar aan de digitalisering van de overheidsdocumenten en het werken op afspraak in het Huis van de Mechelaar.
Het delen van die kennis mag echter geen excuus zijn voor buitensporige uitgaven of snoepreisjes.

Concreet:

  • In Mechelen is geen plaats voor discriminatie op basis van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid of andere. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig.
  • Initiatieven om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te vieren moeten de nodige ondersteuning kunnen krijgen.
  • Het is vanzelfsprekend dat Mechelen haar kennis op vlak van ‘stedelijk beleid’ kennis deelt met andere steden in binnen- en buitenland via bv. Stages. Zo dragen we o.a. op originele wijze bij aan ontwikkelingssamenwerking. Snoepreisjes aan verre exotische oorden onder het mom van ontwikkelingssamenwerking zijn uit den boze.

Nieuws over dit onderwerp