Wijken en Dorpen

Verantwoordelijke Mechelaars / Samen Mechelen Maken 

Mechelen telt bijna 85.000 inwoners. N-VA wil mogelijkheden creëren om in wijken en dorpen een (h)echte SAMENleving te maken en niet langer naast elkaar te leven maar samen te leven in Mechelen. Wij geloven dat Mechelaars van hun stad houden en inspanningen willen doen om bij te dragen tot een leefbare, aangename stad.

Buurtwerking

N-VA wil het sociale weefsel versterken door een beroep te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de trots van elke Mechelaar. Het individu wordt burger door zich in te zetten voor de gemeenschap. Stadsbestuur, stedelijke administratie en inwoners hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om van Mechelen een aangename stad te maken. De stad ondersteunt actief de buurtcomités, wijk- en dorpsraden: materieel en logistiek waar mogelijk.

Vrijwilligersbeleid

Voor vele organisaties en verenigingen zijn vrijwilligers onmisbaar in de werking. Goed omkaderd vrijwilligerswerk waarvan je als vrijwilliger positieve resultaten ziet, werkt aanstekelijk.
We organiseren een wervend Knooppunt vrijwilligerswerk voor de Mechelse regio: hier vind je alle info over vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, de inhoud, opleidingen, verzekeringen, enz. Dit knooppunt krijgt een zichtbare plaats in de stad, samenwerking met het lokaal steunpunt vrijwilligerswerk ligt voor de hand.

Participatie

Buurtwerkingen en adviesraden moeten zich bewust zijn van hun functie en begrijpen dat de politieke eindverantwoordelijkheid ligt bij burgemeester, schepenen en gemeenteraad. Anderzijds betekent besturen met inspraak van de bewoners dat plannen en ideeën tijdig voorgelegd worden aan buurtcomités en adviesraden zodoende dat zich plannen ontwikkelen gedragen door de bevolking. Men verschaft objectieve en volledige info. Experts kunnen bepaalde ontwikkelingen kaderen en motiveren.

N-VA meent dat buurtwerkingen en adviesraden recht hebben op informatie over de collegebeslissingen van burgemeester en schepenen met betrekking tot hun adviezen. Het niet opvolgen van een advies vereist een gemotiveerde verantwoording van de stad.

Nieuws over dit onderwerp

In Mechelen verdwijnen meer bomen dan er bijkomen

Het aantal bomen in Mechelen gaat er op achteruit. Uit cijfers, opgevraagd door gemeenteraadslid Anne Delvoye, blijkt dat er ondertussen voor 32.551 m² aan kapvergunningen aangevraagd werd, terwijl er …