Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 februari 2019, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wijken en Dorpen

In Mechelen-Zuid staat het door de huidige meerderheid zo fel geprezen samenlevingsmodel onder druk. In die mate zelfs dat de Stadslijst nog niet reageerde op iets wat erg op een aanslag leek: het 's nachts in brand steken van voertuigen vlakbij bewoonde huizen. Na vijf autobranden op drie dagen …

Op 20 augustus 2018, over deze onderwerpen: Cultuur en vrije tijd, Welzijn, Wijken en Dorpen

Om te voorkomen dat organisatoren van evenementen de opgelegde geluidsnormen nog met voeten treden, zet de stad sinds deze zomer vier geluidsmeters in. Door het volume te monitoren, wil de stad overlast voor omwonenden beperken en de kans op gehoorschade bij bezoekers voorkomen. De geluidsmeters …

Op 7 augustus 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, Wijken en Dorpen

Provincie Antwerpen investeert in Hombeek in de groene inrichting van de nieuwe terreinen van de lokale Chiro en het jeugdhuis. Samen met stad Mechelen, de Chiro, het jeugdhuis en regionaal landschap Rivierenland werkt ProvAnt een traject uit om de kale terreinen in te richten en deels te …

Op 7 augustus 2018, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Verkiezingen 2018, Wijken en Dorpen

Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) heeft in een schrijven aan het Mechelse stadsbestuur de vraag gesteld om in het Zennegat een ooievaarsnestpaal te plaatsen. “De ooievaar doet het steeds beter in Vlaanderen nadat eerder de populatie in het westen van Europa en in Vlaanderen fel achteruitging …

Op 24 juli 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Verkiezingen 2018, Wijken en Dorpen

De diensten van De Vlaamse Waterweg bekijken op welke manier ze best zwaar verkeer kunnen weren op de Battelbrug in Mechelen. Lang niet elke vrachtwagenchauffeur leeft de tonnagebeperking na en dat zorgt voor schade en mankementen. Zowel een hoogtebrug als camera's met automatische …

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Veiligheid, Verkiezingen 2018, Wijken en Dorpen

Na herhaaldelijk aandringen van gemeenteraadslid Kerstin Hopf bij het schepencollege is er eindelijk duidelijkheid over wanneer de veelbesproken paaltjes op de Leestsesteenweg verwijderd worden. Met het invoeren van de trajectcontrole op de Leestsesteenweg in januari 2019 zullen ze dan toch …