Infozuil op Arkkadeplein Battel wordt hersteld na tussenkomst gemeenteraadslid Anne Delvoye

Op 13 april 2018, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Wijken en Dorpen
Anne Delvoye bij defecte infozuil Battel

Gemeenteraadslid Anne Delvoye stelde vast dat de reclame- en infozuil op het Arkkadeplein in Battel al enige tijd buiten gebruik is. Op basis van haar vraag aan het stadsbestuur wie er verantwoordelijk is voor de goede werking van het digitale infopaneel, antwoordde schepen Bart De Nijn dat de verantwoordelijke firma JC Decaux meteen is gecontacteerd om de reclame- en infozuil in Battel zo spoedig mogelijk te herstellen. 

“De reclame- en infozuil is op het Arkkadeplein in Battel geplaatst met de bedoeling om de mensen te informeren over de activiteiten in de wijk of meer in het algemeen activiteiten en mededelingen van de stad Mechelen kenbaar te maken. Deze digitale informatie is, sinds de zuil er staat, nog maar amper twee maanden actief geweest”, stelt Anne Delvoye.

“In de overeenkomst met JC Decaux is opgenomen dat deze firma instaat voor het onderhoud van de reclame- en infozuilen. Wanneer de stad een melding krijgt over een defect, maken we dit over aan de firma. Voor de zuil op het Arkkadeplein in Battel was er tot voor kort zo nog geen melding. Na de melding van gemeenteraadslid Anne Delvoye hebben we meteen de firma JC Decaux hierover gecontacteerd, ook met de aansporing om zelf proactief op te treden  bij vaststelling van een defect”, reageert schepen Bart De Nijn.

Bijkomend vroeg Delvoye ook naar het aantal infozuilen van Decaux en hoeveel deze aan de stad Mechelen opbrengen. Momenteel staan er 19 digitale infozuilen op het grondgebied van Mechelen. Iedere zuil levert jaarlijks € 916 op voor de stadskas. Voor de volledige duur van het contract met de firma JC Decaux betekenen deze infozuilen een opbrengst van € 261.060 die mee wordt opgenomen in de algemene begroting van de stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is