Gemeenteraad

Anne Delvoye

Gemeenteraadslid

Freya Perdaens

Gemeenteraadslid

Jan Verbergt

Gemeenteraadslid

Yves Selleslagh

Gemeenteraadslid

Marc Hendrickx

Gemeenteraadslid

Johan Van Overtveldt

Gemeenteraadslid