De neveneffecten van de nieuwe Vesten

Op 8 april 2022, over deze onderwerpen: Lokale economie, Milieu en duurzaamheid, Openbare ruimte
N-VA hekelt gebrek aan participatie en is bezorgd om de neveneffecten bij de herinrichting van de Vesten met het éénrichtingsscenario.

PARTICIPATIE ?

Volgens het bestuursakkoord zou Mechelen een participatielabo worden en zouden grote stadsdialogen georganiseerd worden. Maar wat stellen we vast in de praktijk? Niets van dat alles.

De invoering van het éénrichtingsverkeer op de vesten voor het private gemotoriseerd verkeer wordt meegedeeld aan de bevolking als is het een beslist feit. De participatie is bij deze herleid tot eenrichtingscommunicatie van het College naar de Mechelaars.  Dit is nochtans een thema dat 87.000 Mechelaars aanbelangt want met de gevolgen van de beslissing zullen ze dagelijks geconfronteerd worden.

Dat de verbeteringen aan de doorstroom op de R6 en de afwerking van de tangent een momentum geven om de herinrichting van de Vesten op tafel te gooien is een feit.

Maar over hoe je dat proces aanpakt daarover verschilt de N-VA fractie grondig van mening met de bestuursmeerderheid. Het is bijzonder triest dat zelfs over de uitgangspunten van de herinrichtingsstudie geen grote stadsdialoog gevoerd werd. Welke doelstellingen steken we allemaal in de korf voor de evaluatie?  Welke elementen zijn prioritair, welke elementen wegen lichter?  Werd er gepeild naar op te lossen leefbaarheids- en mobiliteitsproblemen? Helaas, noch de bewoners van de Vesten, noch de bewoners intra muros, noch de bewoners  extra muros werden bevraagd.

 

GAAT HET OVER MOBILITEIT OF VRIJE TIJD?

Sinds 12 januari worden we rond de oren geslagen met de campagne “De Nieuwe Vesten”. En hoera, want nu mag ik als burger participeren, klinkt het. Bij wijze van spreken mag ik kiezen tussen een Vlindertuin, een camping of een roeibaan op de Vesten. Een participatiegrapje om groen te lachen.

Als ik afga op de invalshoek en de aandachttrekkers van de campagne, en ik zou niet beter weten, dan zou ik kunnen concluderen dat de herinrichting van de vesten in de eerste plaats gaat over een “vrije tijd” dossier gaat en niet over een mobiliteitsdossier.

Collega’s, we spreken hier over de ringinfrastructuur van een van de Vlaamse centrumsteden en die herinrichting is een mobiliteitsdossier. Dat betekent dat verkeersveiligheid, (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid de grote aandachtspunten moeten zijn. En deze elementen mogen niet weggedrukt worden met een opgeleukt “groen en vrijetijdsverhaal”.

 

DE IMPACT VAN HET EENRICHTINGSCENARIO.

Tienduizenden Mechelaars zijn vandaag kribbig of ongerust over de impact het eenrichtingsscenario. Ik geef enkele voorbeelden.

Extra kilometers rijden

Met de routeplanner op de website kan je oude nieuwe routes vergelijken. Het is duidelijk dat voor het private gemotoriseerd verkeer de te rijden kilometers gemiddeld drastisch toenemen  wanneer je je van de ene plaats naar de andere in Mechelen wilt verplaatsen.  En laat ons eerlijk zijn, dit ruikt toch wel naar een ideologische strijd tegen de auto.

Ik kan mij zeer goed inbeelden dat voor de ouders van jonge gezinnen, die het traject van kinderoppas, school, werk  moeten afleggen, dit in de toekomst heel wat meer kilometers en tijd in beslag zal nemen. En niet iedereen is in de mogelijkheid om dit traject te voet of met de fiets af te werken. Dit is voor flink wat jonge gezinnen geen leuk vooruitzicht.

Negatieve impact voor handelskern

De vorige coalitie, met N-VA, zette alle zeilen bij om op de bereikbaarheid van Mechelen-centrum op de kaart te zetten ter ondersteuning van handel en horeca. N-VA  trok hierin aan de kar en dat was hoognodig. De mensen wisten wel dat Mechelen-centrum autoluw was  en verkeerslussen had. Maar hoe Mechelen bereikbaar was, voor het gemotoriseerd verkeer, dat wist men niet meer. En niet alleen aan de perceptie moest gewerkt worden; de bereikbaarheid moest ook echt verbeterd worden. Vandaar de realisatie van randparkings, shopping-shuttle en parkeerroutesignalisatie in de vorige coalitie met N-VA.

En dan nu , amper een paar jaar later, ligt het voorstel voor om de Vest waar onze randparkings gelegen zijn éénrichtingsverkeer te maken. Het bestuur moet goed beseffen dat de mededeling van de wijziging alleen al mensen afschrikt om naar Mechelen te komen.

Verschuiving van verkeerstromen

Het verschuiven van de doorgaande verkeersstromen naar de tangent en de R6 is een goede zaak. De N-VA fractie is evenwel bezorgd om de verschuivingen van verkeerstromen naar bepaalde stadsdelen die daar niet geschikt voor zijn. In het voorkeursscenario blijken wel reeds flankerende maatregelen genomen om dit tegen te gaan, zelfs maatregelen die, op zijn zachtst gezegd, niet enthousiast zullen onthaald worden. Toch bestaat bij onze fractie een grote vrees dat dit onvoldoende afgedekt is.

Minder parkeerplaatsen

Het is duidelijk dat het nieuwe plan parkeerplaatsen gaat kosten, veel parkeerplaatsen. Volgens een voorzichtig schatting van onze fractie zou het gaan om enkele honderden parkeerplaatsen. En ook hierover zullen flink wat mensen zich zorgen maken nl. zowel de handel als de dienstverlenende sector gevestigd op de Vesten, als de bewoners van de Vesten. Evenwel worden op dit ogenblik geen concrete oplossingen aangereikt. Er komt parkeercapaciteit bij op de Eandistip. Zullen de bewoners van de Vesten naar deze parking verwezen worden? Dat is dan mogelijk 4 km rijden na het afzetten van huisgenoten en/of boodschappen.

CONCLUSIE

Met N-VA wensen we een beleid inzake mobiliteit gebaseerd op verkeersveiligheid, (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid.  Een beleid dat ruimte geeft  aan stappers, fietsers en openbaar vervoer zonder het autoverkeer en het bezit van een auto te demoniseren.

Een mobiliteitsdossier, moet in de eerste plaats als  een mobiliteitsdossier behandeld worden en moet niet weggedrukt worden met een opgeleukt verhaal rond vrije tijd of groen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is