N-VA Mechelen stelt Parkeerplan voor

Yves, Kerstin en Freya stellen Parkeerplan voor

Bijna negen op de tien gezinnen in Mechelen hebben een auto. Maar slechts vier op de tien Mechelaars zijn tevreden over het aanbod van parkeerplaatsen. Met haar Parkeerplan wil N-VA Mechelen daar verandering in brengen. “Naast wandelen of fietsen en het openbaar vervoer is de auto immers een belangrijk onderdeel van onze mobiliteit”, zegt lijsttrekker Freya Perdaens. 

Met haar Parkeerplan lost N-VA Mechelen een eerste deel van het luik mobiliteit uit haar verkiezingsprogramma. Het gaat om negen concrete voorstellen voor betaalbare parkeerplaatsen in een bereikbare stad. 

Auto niet demoniseren
“Wij pleiten in eerste instantie voor een evenwichtige en duurzame mobiliteit”, kadert Perdaens. “Voor ons Parkeerplan hoeven geen fietsers, voetgangers of gebruikers van het openbaar vervoer plaats te ruimen. Integendeel, met onze voorstellen willen we net ruimte vrijmaken doordat we auto’s meer ondergronds krijgen en het zoekverkeer naar parkeerplaatsen verminderen. Maar we mogen de auto ook niet demoniseren. Voor mensen die minder goed te been zijn of die de wagen nodig hebben voor hun werk, zijn bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen essentieel.”

Bereikbare handel en horeca
N-VA Mechelen wil mensen aanmoedigen mensen zich zo vaak het kan te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. “Elke auto die niet in de stad hoeft te zijn, is ruimte gewonnen”, vindt ook Yves Selleslagh, die bij de verkiezingen de derde plaats op de lijst bekleedt. “Maar voor onze handelaars en horeca is het belangrijk dat zij bereikbaar zijn voor alle weggebruikers. Andere opties betekenen ontegensprekelijk de doodsteek voor onze Mechelse stadskern.”

Meer dan het centrum
Niet alleen in het stadscentrum maar ook in de dorpen en woonwijken is er vaak een tekort aan parkeerplaatsen. “Bakkers, slagers en kleine winkels hebben niet altijd voldoende parkeerplaats in de buurt, wat op drukke momenten tot foutparkeren leidt. En dat belemmert op zijn beurt dan weer de doorstroming van het verkeer”, zegt Kerstin Hopf, vierde op de lijst. “Aan woonwijken moeten we dan ook meer buurtparkings durven overwegen.”

Negen voorstellen voor betaalbare parkeerplaatsen in een bereikbare stad
Het Parkeerplan van de N-VA is slechts één onderdeel van de mobiliteitsvisie van de N-VA voor de stad Mechelen en omvat de volgende negen concrete voorstellen:

  1. Meer parkeerplaatsen in het centrum, in de wijken en de dorpen. 
  2. Geen uitbreiding van de autoluwe zone in de stad. 
  3. Meer en duidelijkere signalisatie op de parkeerroute. 
  4. In wijken en dorpen bekijken we de nood aan buurtparkings. 
  5. De parkeertarieven mogen niet hoger zijn dan in andere steden. 
  6. 30 minuten gratis parkeren in plaats van de 15 gratis minuten vandaag.* 
  7. Afrekenen per 15 minuten voor ondergronds parkeren.* 
  8. De promotie van stickers waarmee bewoners hun oprit of staanplaats tijdelijk ter beschikking stellen voor onder meer zorgverleners, dienstverleners en zelfstandigen. 
  9. Buurtbewoners stellen hun oprit of staanplaats tijdelijk en op vrijwillige basis ter beschikking om de korte parkeerdrukte aan scholen te verlichten. 

      *in overleg met de parkeerbedrijven.

Om haar Parkeerplan bekend te maken bij de Mechelaars deelden de kandidaten van N-VA Mechelen zaterdag het Parkeerplan en 1 000 usb-autoladers uit aan alle Mechelse parkeergarages. U kan het Parkeerplan ook downloaden via de link aan de rechterkant van dit bericht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is