Een commissie voor de galerij

De stad lanceerde maandagnamiddag een herstartplan voor Mechelen. Waar het niet mogelijk was het voor de algemene raadscommissie te bezorgen aan de raadsleden, werd het wel in de namiddag al naar de pers verzonden. De raadsleden kregen het plan dat niet eerder bezorgd kon worden ter voorbereiding in 33 slides gepresenteerd, waarna er vragen gesteld konden worden. De vragen en voorstellen zouden na afloop van de commissie nog doorgemaild moeten worden en kregen geen beantwoording in de commissie zelf.

Wat het nut dan is om het in commissie te brengen, vraagt de Mechelse N-VA fractie zich af. “Het is ongelooflijk spijtig dat ook nu weer het inspraak op afroep betreft. Het plan werd inclusief beschikbaar budget al aan de pers gecommuniceerd. Maar welke financiële ruimte er overblijft voor de zo gewenste voorstellen vanuit de oppositie, die vraag blijft voorlopig onbeantwoord.”

Als fractie zijn we ervan overtuigd dat het plan goede punten heeft, maar het concreet uitspitten was onmogelijk zonder de bedragen of zelfs de documenten op voorhand te zien.

Gezien het pakket maatregelen al gecommuniceerd werd naar de pers, is het voor het stadsbestuur ook niet mogelijk om maatregelen daaruit nog te herzien.

Een nummertje voor de galerij dus, waarin de oppositie beleefd gevraagd wordt om vragen en voorstellen. Om dan geen vraag beantwoord te krijgen, noch de financiële ruimte te hebben voor de voorstellen.

Al weerhield dat de fractie er niet van constructieve voorstellen te lanceren:

 • De verhoging van de opcentiemen en onroerende voorheffing die vorig jaar doorgevoerd werd, terugdraaien.
 • De Mechelenbon niet uitkeren aan elk Mechels gezin, omdat net als bij de Talententickets ze niet in hoofdzaak gebruikt kunnen worden door de Mechelaars die ze het meest nodig hebben én met de Mechelenbon niet alle Mechelse handelaars gesteund worden.
 • Bepaalde maatregelen uit te stellen tot het maatregelenpakket van de bovenlokale overheden bekend is. Op die manier kan ingezet worden op de leemtes die vallen. Bijgevolg dus ook nog niet communiceren over voorlopige plannen, om verwarring te vermijden en te voorkomen dat aangekondigde beslissingen teruggedraaid moeten worden.
 • Aansluitend zou in kaart gebracht moeten worden waar de noden het grootst zijn alvorens uitgaven vast te leggen. Door eerst de prioriteiten op te lijsten en van daaruit te vertrekken kan het beschikbare budget ingezet worden daar waar dit het meest nodig is.
 • Het slapend schakelzorgcentrum inzetten voor artsenpraktijken of kinesisten die ruimte tekort komen door de maatregelen om vlot te werken.
 • De stadsinfrastructuur en gebouwen van jeugdbewegingen in de week ter beschikking stellen van scholen en opvang om meer ruimte te hebben om kinderen op te vangen.
 • Retributies (desnoods tot 31/12) waarvoor het technisch mogelijk is uitstellen.
 • Het inrichten van extra fietsenstallingen om de niet te gebruiken fietsenstallingen op de Bruul te vervangen.
 • Extra controle op o.a. de jaagpaden voor de duur van de maatregelen.
 • Grote uitbreiding van terrassen voor Horeca.
 • Extra-aandacht voor taxi-sector.
 • Drempelverlagende initiatieven voor OCMW-steun, desnoods ook buiten Sociaal Huis.
 • De (onder een aantal voorwaarden) niet-terugbetaling van subsidies voor evenementen die niet zijn kunnen doorgaan.
 • Extra aandacht voor handelszaken in de dorpen en deelgemeenten, die niet kunnen teren op de passage van mensen.

Hoewel deze eerste lezing van het maatregelenpakket weinig hoop liet voor echte participatie, houdt N-VA Mechelen er aan om op een constructieve manier bij te dragen aan het herstartplan, binnen en buiten de gemeenteraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is